000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Dula ng Parabula | UST Junior High School
You are here:  / Competitions / Dula ng Parabula

Dula ng Parabula

dula

Noong Agosto 28, 2015, nagtagisan ng galing ang apat na grupong nagmula sa ikasampung baitang upang makamit ang parangal na kampeon sa patimpalak na Dula ng Parabula. Nilalayon ng patimpalak na ito na bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na maipakita ang kanilang natatagong galing sa pagbibigay ng kanilang interpretasyon sa mga parabulang nagmula sa Kanluranin sa pamamagitan ng pagsasadula nito. Noong ika-26 ng Agosto ay naganap ang eliminasyon ng lahat ng pangkat ng ikasampung baitang. Sa labimpitong pangkat na naglaban-laban at nagtanghal ng kanilang mga dulang siya ring proyekto nila sa asignaturang Filipino, ay namili ang kanilang mga guro sa Filipino ng apat na maglalaban laban sa huling yugto ng patimpalak. Ang mga nakapasok na pangkat ay ang Sta. Digna, Sta. Diana, San David, at San Danilo. Sa huli ay ang nakapagkamit ng Ikatlong Gantimpala ay ang San David, Ikalawang Gantimpala ang Sta. Diana, at Unang Gantimpala ang San Danilo.

Featured Image ©Ralph Estrella

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked ( required )

Disclaimer

The Official Website of the University of Santo Tomas Junior High School represents the viewer's right to information and free expression. We do not publish false information to the public and is not held liable for any circumstances regarding posting comments on the website's news articles. The views and opinions expressed online by the viewers through their comments or suggestions does not reflect any editorial position of UST Junior High School, the UST Junior High School Social Media Club, or any of its affiliates.